Hoe verdeel je de taken binnen een jong gezin?

Hoe verdeel je de taken binnen een jong gezin?

De geboorte van je eerste kind maakt jullie niet alleen voor het eerst ouders; jullie zijn nu ook echt een gezin. De komst van jullie kindje brengt, naast een hoop liefde en slapeloze nachten, ook een grote verandering in jullie huishouden met zich mee. Want hoe gaan jullie de zorg voor jullie kind combineren met werk en huishouden? En denken jullie daar eigenlijk wel hetzelfde over?

Een scheve verdeling van huishoudelijke taken kan tot veel irritatie en discussies leiden. Vaak hebben partners verschillende opvattingen over wie welke taak moet uitvoeren en op welke manier dit moet gebeuren. Dit kan tot behoorlijk wat frustraties leiden. Gelukkig kan je zelf veel doen om dit te voorkomen.
 

Zorg en werk combineren

Bij de komst van een kindje kan het lastig zijn om het eens te worden over de verdeling van werk, huishouden en zorgtaken. Gaat een van jullie minder werken of blijven jullie allebei evenveel werken? En als een van jullie minder gaat werken, hoe worden de financiën dan verdeeld? Het kan nodig zijn om samen te onderhandelen om zo een afspraak te maken waar jullie allebei achter staan.
 

Praat met elkaar

Zorg ervoor dat je van elkaar weet wat jullie verwachtingen zijn. Wat vinden jullie belangrijk in het huishouden en de opvoeding? Spreek wensen en verwachtingen naar elkaar uit en wees hier duidelijk in. Zo ontdek je waar jullie verschillend over denken. Misschien vindt je partner het vervelend als er overal speelgoed rondslingert, maar erger jij je meer aan vieze was op de vloer. Als je dit van elkaar weet, wordt het gemakkelijker om rekening met elkaar te houden.


Maak duidelijke afspraken

Het kan handig zijn om een concrete taakverdeling te maken. Vind jij het prima om de was te doen, maar heb je een hekel aan stofzuigen? Dan kan je afspreken dat je partner dit altijd doet. Hetzelfde geldt voor andere taken. Schrijf op welke verantwoordelijkheid bij wie ligt. Zo kan je meteen controleren of de taken een beetje gelijk verdeeld zijn. Probeer bij het maken van een taakverdeling zo compleet mogelijk te zijn. Taken als de kinderen naar vriendjes brengen, financiële administratie doen of contact met het kinderdagverblijf horen er ook bij.


Mentale last

Bij sommige taken komt ook een “mentale last” kijken: een belasting van je brein omdat je iets moet onthouden of ergens over na moet denken. Denk bijvoorbeeld aan het kiezen wat er gegeten wordt, traktaties samenstellen, cadeautjes kopen of verjaardagskaartjes op de post doen. Deze mentale taken komen vaak terecht bij de ouder die de meeste tijd thuis met de kinderen doorbrengt. Dit kan stressvol zijn, zeker in combinatie met werk en het jonge ouderschap. Wil je weten of de taken en mentale last bij jullie thuis eerlijk zijn verdeeld? Doe dan deze online test van de Volkskrant. Stuur je score door naar je partner en ga het gesprek met elkaar aan.


Wees mild

Slaapgebrek en stress kunnen ervoor zorgen dat discussies hoog oplopen. Hierin schuilt het gevaar dat je elkaar dingen kwalijk gaat nemen en dat er een negatieve sfeer ontstaat. Probeer de rust te bewaren en goed naar elkaar te luisteren. Nemen je emoties de overhand? Loop dan even weg en ga het gesprek weer aan wanneer je gekalmeerd bent. Het helpt om vanuit jezelf te blijven praten. Zeg bijvoorbeeld: ‘Als jij klaagt dat er speelgoed rondslingert, voelt het voor mij alsof ik het niet goed genoeg doe’. Dit werkt beter dan met de vinger wijzen, zoals: ‘Jij zeurt altijd, maar je doet veel minder dan dat ik doe’.


Blijf evalueren

Wat op dit moment werkt, kan over een jaar weer heel anders voelen. Blijf daarom in gesprek met elkaar en bespreek regelmatig hoe jullie vinden dat het gaat. Las eventueel een wekelijks momentje in om met elkaar te praten. Komen jullie er niet uit? Het CJG geeft bijeenkomsten en cursussen voor ouders/opvoeders die ondersteuning willen. Hier krijg je de mogelijkheid om vragen te bespreken met elkaar of met professionals.

 

Bij jou in de buurt

PIEP zei de muis!
12 september 2024