Hulp in Houten

Home

Centrum voor Jeugd en Gezin

www.cjghouten.nl Het CJG in Houten is er voor alle ouders, verzorgers, kinderen en jongeren uit Houten. Je kunt bij ons terecht met vragen over opvoeden, opgroeien en de ontwikkeling van je kind. Bijvoorbeeld vragen over slapen, opstandig gedrag, problemen thuis en/of op school, pesten, relaties en seksualiteit. Bereikbaar via 030-6392655 en info@cjghouten.nl. Je kunt ook een Whatsapp bericht sturen naar: 06-46000775.

Het Consultatiebureau

www.ggdru.nl/houten De Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar wordt in de provincie Utrecht uitgevoerd door de GGD regio Utrecht. Wanneer u een vraag heeft voor een jeugdverpleegkundige of jeugdarts van de GGD kunt u contact opnemen via: 033-4600046 en jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl. Het consultatiebureau heeft een inloopspreekuur op Onderdoor 158, achterin het bibliotheekgebouw op dinsdag en vrijdag van 13.00u -13.30u. 

Sociaal Team Houten

www.sociaalteamhouten.nl u komt bij het Sociaal Team voor vragen waar u en uw omgeving geen oplossing voor hebben. Dit kunnen vragen zijn over uw gezin, wonen, werk, financiën of relatie. Maar ook voor het bespreken van speciale ondersteuning of begeleiding om zelfstandig te blijven, voor dagbesteding of aanvragen van huishoudelijke ondersteuning of woningaanpassing. Voor overleg over specialistische zorg zoals Jeugd-GGZ of jeugdhulp kunt u zich ook wenden tot het Sociaal team. Bereikbaarheid: 030-6392 250 (van ma t/m vr. van 9.00 uur tot 12.30 uur) of via info@sociaalteamhouten.nl

Stiefacademie Nederland

Een prachtig platform voor ouders in een (stief)systeem, opgericht door Karin den Hollander. Zij is zelf (stief)moeder en - samen met Magda Hengst - auteur van 'De mijne zijn de liefste'.
Behoefte aan meer informatie, een telefonisch inloopspreekuur of workshop? Kijk dan hier: www.stiefacademienederland.nl

OudersInc  

De online cursus in de tropenjaren! Eindelijke een cursus speciaal voor ouders met jonge kinderen die ook weleens moe zijn, ruzie maken, onzeker zijn of gewoon meer willen weten over het ouderschap. Meer informatie en inschrijven kan via www.oudersinc.nl

Stichting Buurtgezinnen

www.buurtgezinnen.nl Kun je wel wat hulp gebruiken? Misschien kan Buurtgezinnen een handje helpen. Door voor jou en je gezin een gezin in de buurt te vinden dat je kan ondersteunen. Buurtgezinnen.nl is er voor alle gezinnen, die om wat voor reden dan ook, behoefte hebben aan wat ondersteuning bij de opvoeding. Bereikbaar via: 06-39402710 of marijke@buurtgezinnen.nl

Groepsmaatschappelijk werk

www.vitras.nl/groepswerk Vitras heeft een preventief basisaanbod van trainingen en groepen voor jongeren in de leeftijd van 9 – 21 jaar. Alle groepen zijn gericht op het vergroten en versterken van het zelfvertrouwen en de eigen kracht van de jongeren.

Ouders voor Elkaar

www.oudersvoorelkaar.nl Wanneer een echtscheiding je leven treft kan dit alles flink aan het schudden brengen, je krijgt zelf veel voor je kiezen en moet tegelijkertijd je kinderen opvangen en ondersteunen. Dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee… Je bent niet de enige die dat meemaakt!
Ouders voor Elkaar is een steuntje in de rug voor gescheiden ouders; een maatjesproject in gemeente Houten waarbij gescheiden ouders elkaar ondersteunen. Aanmelden of meer informatie? Via: 06-10385531 en info@oudersvoorelkaar.nl.

Handje Helpen

www.handjehelpen.nl heeft u een steuntje in de rug nodig om zelf activiteiten te ondernemen? Of om mantelzorg te kunnen blijven geven? Meld u dan aan!

Jongerenwerk

www.vanhoutenenco.nl/jong-in-houten Het jongerenwerk van ′van Houten&co′ gelooft dat elke jongere talent heeft. Met die gedachte in het achterhoofd leggen wij contact met jongeren en durven wij de verantwoordelijkheid ook bij jongeren zelf te leggen. Het jongerenwerk werkt met jongeren in de leeftijd van 10-23 jaar.

Vila Pinedo

www.villapinedo.nl/voor-jongeren De plek voor jongeren met gescheiden ouders.
Jongeren van gescheiden ouders een podium geven om ervaringen uit te wisselen over de scheiding en ouders bewuwst te maken van deze ervaring.advies en forum voor kinderen van gescheiden ouders

Veilig Thuis

www.veiligthuisutrecht.nl Gaat het thuis niet goed? Zorgen over iemand in je omgeving? Bel Veilig Thuis voor advies & hulp, ook bij twijfel! Bel 0800 - 2000 (gratis, 24 uur per dag, 7 dagen in de week)

Samen Veilig Midden Nederland

www.samen-veilig.nl Samen Veilig Midden-Nederland biedt hulp bij zorgen over de veiligheid van een kind of als er sprake is van geweld in de huiselijke sfeer.

MEE Utrecht, Gooi en Vecht

Pallas Athenedreef 10 
3561 PE Utrecht
Postbus 9168
3506 GD Utrecht 
T 0900 633 36363
info@mee-ugv.nl 
www.mee-ugv.nl

Stichting Omgangshuis Houten

Secretariaat: Hollandsspoor 37, 3994 VT Houten
Telefoon: 030-63 62 442
Internet: www.omgangshuishouten.nl
E-mail: info@omgangshuishouten.nl
Een omgangshuis is een veilige plaats voor kinderen om na een echtscheiding de andere ouder te ontmoeten als de ouders het niet eens kunnen worden over een bezoekregeling

Leerlingenvervoer

www.houten.nl/leerlingenvervoer  Sommige leerlingen kunnen niet zelfstandig naar school reizen. De leerling kan dan mogelijk in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. Dit kunt u aanvragen bij uw gemeente. U gebruikt hiervoor het digitaal formulier. Op de site vindt u de benodigde informatie.

Leerlinggebonden financiering (het z.g. rugzakje)

www.oudersenrugzak.nl Financieringsmogelijkheden voor ouders van een kind met een beperking, zodat zij kunnen kiezen voor een reguliere (gewone) school of een school voor speciaal onderwijs.

Bureau HALT

www.halt.nl Halt levert een bijdrage aan de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit. Ongeveer de helft van de jongeren die de politie aanhoudt, gaat naar Halt.

Eigen Kracht

www.eigen-kracht.nl De Eigen Kracht Centrale staat voor: Mensen zijn er voor elkaar, ondersteunen elkaar en vinden oplossingen met elkaar.

De Hoop GGZ

De Hoop biedt hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychiatrische problemen en aan (jong)volwassenen met verslavingsproblemen.

In de behandeling is er speciaal aandacht voor het netwerk van de cliënt.

Polikliniek Houten
Pelmolen 8 3994 XZ 
Houten T: 030 - 75 15 870
www.dehoop.org

Hulp nodig of vragen?