Vacature POH-GGZ Jeugd 24 uur

Professional

Praktijkondersteuner GGZ – Jeugd

Werkzaam op een van de huisartsenpraktijken in Houten. Deze functie is ondergebracht binnen een eigen team van POH-GGZ Jeugd in onze Stichting Sociaal Team Houten.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Stichting Sociaal Team Houten (CJG, POH en Sociaal Team) is hét aanspreekpunt voor preventie, ondersteuning, begeleiding en zorg. Het is een uitvoeringsorganisatie van de gemeente Houten. De preventie en ondersteuning en de wettelijke taken vanuit de Wmo en Jeugd zijn ondergebracht in een zelfstandige Stichting waarin de gemeente invloed heeft via het college van B&W.

Onze visie is dat niet alles wat anders is of anders verloopt dan je zou willen of verwacht, een probleem is en direct vraagt om professionele hulp of ondersteuning. Wij willen mensen helpen bij het omgaan met sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in het leven en ze helpen om daar zelf regie over te kunnen voeren. Als er ondersteuning nodig is, bieden we dat op maat, zo dichtbij huis en het eigen netwerk als mogelijk en zoveel mogelijk aansluitend bij het gewone leven.

Onze Stichting kenmerkt zich door de open sfeer, collegialiteit en het omkijken naar elkaar. Je komt terecht op een plek waar ambitieuze professionals werken en waarin zowel  professionele als  persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Er is altijd wel iemand bereikbaar om mee te sparren en samen te kijken wat er nodig is. We staan voor elkaar klaar, we vieren een feestje bij successen, maar vinden elkaar ook als het even wat minder goed gaat.

Ook al betreft het een individuele functie; je komt terecht in een hecht team.

Functieomschrijving
De POH-GGZ Jeugd is een praktijkondersteuner die ingezet wordt voor screeningsdiagnostiek, kortdurende begeleiding en advisering van de jeugd (0-18) jaar met psychosociale, psychische of psychiatrische problemen en hun ouder(s). De POH-GGZ Jeugd ondersteunt de huisarts in de rol van poortwachter bij het verlenen van GGZ-zorg. Het gaat vooral om vraagverheldering en kortdurende begeleiding van patiënten van 0 tot 18 jaar. Het doel is om de eerstelijns GGZ-zorg vanuit de huisartsenpraktijk te versterken en te verbinden met welzijn (informele zorg), het Sociaal Team, de jeugdgezondheidszorg, de lokale basis-GGZ en waar nodig, specialistische hulp.

Werkzaamheden

 • Je houdt zelfstandig spreekuren.
 • Je overlegt veelvuldig met de huisarts over oplossingsmogelijkheden.
 • Je voert intakegesprekken met het kind/jongere en diens ouders/verzorgers/netwerk.
 • Je zet, waar nodig,  screeningsdiagnostiek in (gestructureerde vragenlijsten en/of interviews).
 • Je beoordeelt de problematiek en de benodigde vervolgstappen (begeleiding, verwijzing voor diagnostiek of behandeling buiten de huisartsenzorg), waarbij je de huisarts adviseert.
 • Je geeft voorlichting aan het kind/jongere en diens ouders/verzorgers en verstrekt informatie (o.a. psycho-educatie).  
 • Je geeft kortdurende begeleiding in aanvulling op de huisartsenzorg of in plaats van een doorverwijzing (GGZ hulp), bestaande uit cognitie-, emotie- en gedragsbeïnvloedende interventies (gemiddeld 5 gesprekken).
 • Je zorgt voor de juiste verbindingen met andere partijen en voor een goede overdracht.
 • Je werkt samen met het Sociaal Team, de jeugdgezondheidszorg, de geïntegreerde eerstelijns zorg in de EMC’s en de lokale basis- GGZ en specialistische zorg.
 • Je voert bijbehorende administratieve werkzaamheden uit en schrijft rapportages.
 • Je houdt geanonimiseerde gegevens bij om zicht te houden op de keten.
 • Je overlegt wekelijks met collega POH-GGZ Jeugd, dit betreffen wisselend vergaderingen, casuïstiekbesprekingen en intervisie.
 • Daarnaast signaleer je maatschappelijke ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn op het werk en vertaalt deze naar mogelijkheden voor het werk.
 • Je vergroot de kennis van de huisartsen (de medische centra)  met betrekking tot de sociale kaart (welzijn en zorg) van Houten.
 • Je bouwt en onderhoudt een relevant netwerk.

Profiel

 • Een afgeronde HBO opleiding in de richting van sociaal psychiatrische hulpverlening, social work, kinder- en jeugdpsychologie, pedagogiek of POH GGZ. SKJ registratie is verplicht.
 • Ervaring met hulpverlening aan kinderen en jeugd.
 • Kennis van (erkende) therapeutische interventies, gedragsproblemen en -stoornissen.
 • Kennis van het huidige jeugdzorgsysteem en daarbinnen ontwikkelingen op dit vakgebied.
 • Goede communicatieve en luistervaardigheden.
 • Goede computervaardigheden, waaronder Microsoft Office en eHealth programma’s.
 • Ervaring met (huisarts)informatiesystemen.

Wij bieden
Je krijgt een contract voor de duur van een jaar met mogelijkheid tot verlenging. Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk. Inschaling vindt plaats in schaal 9.

Het maximumsalaris is per per 1 juli 2024 €5144 en per 1 januari 2025 €5512,00 bruto per maand bij 36 uur. Je wordt ingeschaald naar ervaring. Er is daarnaast sprake van een individueel keuzebudget van ongeveer 19-21% (is afhankelijk van inschaling) en een Loopbaanbudget van 1,5%. Je krijgt je eigen laptop en telefoon.

Wil je meer informatie?
Voor meer informatie over de werkzaamheden kun je terecht bij de teamleider: Jannemieke van Kan, Jannemieke.vanKan@cjghouten.nl of 06-11391891. 

Procedure
De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid krijgt de interne kandidaat voorrang.
Je motivatie en CV kun je sturen naar: secretariaat@sociaalteamhouten.nl.
De sluitingsdatum is 16 juni. De gesprekken vinden plaats op 18, 19 of 20 juni. Je hoort uiterlijk maandagmiddag 17 juni of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Aanwezigen bij het gesprek zijn Jannemieke van Kan (teamleider), een collega POH-GGZ Jeugd en een huisarts van de betreffende praktijk.